Kronjyderne 2010

Forside Danmark dejligst
 
   
En familiefest ved Randers i begyndelsen af oktober blev til fire skønne dage på og ved Langå Camping.
Langå Camping ligger i udkanten af Langå og lige ved Gudenåen, der her nærmest kan kaldes for en flod. Campingpladsen er utrolig godt besøgt og man skal være heldig for at finde en ledig plads, selv på denne årstid. Her er mange fastliggere og et bestemt fællesskab. Nemlig laksefiskeri i Gudenåen.
Det ene vindue i campingpladsens reception er helt fyldt med billeder af lystfiskere med kæmpe laks. Hold da helt ferie nogle kæmper de fanger og så i et dansk vandløb. Men vi lå på pladsen kom flere hjem med rigtig pæne fisk og der var også en der landede en laks på 110 cm. Det vakte noget opmærksomhed denne dag.

Laksen var næsten udryddet i Gudenåen, men en massiv indsats mod forurening og et opdræt af resterne af den vildstamme, der var tilbage har gjort dette eventyr muligt.

Laks er speciel på den måde, at de kun vender tilbage til det vandløb, hvor de er født for selv at gyde.

Lystfiskerne her, er venlige, snakkesaglige og imødekommende campister. Det var vores indtryk at de hyggede sig på tværs af campingpladsen. Der er sikkert også mange gode historier og kampe, der skal fortælles.

Gennem campingpladsen går en vandrerute kaldet "Trækstien" eller "Pramdragerstien" fra Randers til Silkeborg. I prammenes storhedstid omkring år 1850 blev der trukket optil 200 pramme her. Jernbanen satte siden en stopper for det. Prammene blev trukket af mennesker og heste.

 

Som sagt neden for campingpladsen løber Gudenåen og lige ved siden af,et smuk fredet, gammelt overdrev med egeskov, der stadig vedligeholdes med ungkvæg, så når du går ind i skoven kan man pludselig møde et stort dyr der kigger nysgerrig på dig. Men rolig, den er såmen ligeså forbavset som dig. Gå stille så sker der intet. 
Randers er kronjydernes hovedstad. I fortovet er lagt en række stjerne man kan følge rundt i byen og se de mest seværdige ting. Første foto er fra rådhustorvet med det gamle rådhus fra 1778. Her står også statuen af Niels Ebbesen, han er støbt af kanoner og vender ansigtet mod syd for at holde øje med tyskerne. Det næste er Helen Schou's statue af den jydske hest. Randers var hestenes by.
Helligåndshuset fra ca. 1434 opført som kloster for Helligåndsordenen. Efter reformationen blev bygningen latinskole. Til højre en af de mange gamle butikker med lavsskilte.
Et nydeligt lille hus og Erik Menveds Kro
Kulturhuset med Kulturhistorisk Museum og Randers Kunstmuseum. Annette tog kunstmuseet og jeg det kulturhistoriske og så mødtes vi i cafeen bagefter. Der er gratis adgang til begge. Og denne dag også med gratis kaffe. Første foto en knogle af et splintret dådyrben efterladt af forhistoriske neandertalmennesker for over 100.000 år siden. Til højre de Buhlske Stuer, et kunstnerhjem fra begyndelsen af 1900-tallet. 
Sjællebro stenen ligger lidt syd for Assentoft ved Allingå. Midt ude på en mark. En af de sjældne billedsten fra vikingetiden, om den har har tjent som en advarsel til rejsende om at vadestedet kunne være farlig at passere. Det kunne være et billede af åmanden, der kunne kræve menneskeliv vides ikke med sikkerhed.
Clausholm Slot er bygget i begyndelsen af 1700-tallet og et eksempel på dansk barok-arkitektur. Haven er en af de få intakte barokhaver. Barokhaver er et billede på den guddommelige orden. 
 
Til toppen