Foldingbro 2011

Forside Danmark dejligst
 
   
Tidlig morgen kan jeg høre ravnen, en af Odins sorte fugle, uden for soveværelsesvinduet. Jeg står op og  kigger ud, den sidder i det høje udgåede grantræ i min have. - den letter og flyver mod nord, mens dens hæse stemme forsvinder i det fjerne. Det er vist tid at vække fruen og komme på en lille campingtur. Lørdag skal der jo også blive op til 20 graders varme. 
Welling Landsbymuseum, et helt unik lille museum lavet af en enkelt mand. Ligger ved landsbyen Lintrup.
Foldingbro Camping ligger ved Kongeåen i en ganske lille landsby. Pladsen er ikke stor, men hyggelig og har en butik, der bruges af de lokale. Kongeåen var Danmarks grænse fra 1864 til 1920. Campingpladsen bliver meget brugt af lystfiskere.
Kongeåen deler denne lille by i to. På trods af størrelsen har byen to kroer der kom til at ligge på hver side af grænsen. Foldingbro Kro på tysk side og Kongeå Kroen på dansk side. Begge kroer er stadig i brug.
Søren Welling var en helt speciel samlernatur. Han var digter, kunstmaler og så byggede han en hel landsby af genbrugsmaterialer han fyldte med inventar. Landsbyen har form som en hestesko og indendørs går man ubrudt fra det ene til det andet. Søren havde aldrig søgt byggetilladelse, for så fik man heller ikke et nej, som han sagde.
Her er miljøer fra bondens hjem, købmandshandel, posthus, skomager, bank, kro og kirke.
Skolelærerens stue. Han havde været ude og rejse kan man se på de mange sovenirs i reolen. Kaffekopperne med flag er genforeningskopper. Før 1920 havde mange familier her Dannebrog i bunden af kopperne, så tyskerne ikke kunne se det.
Interiør fra endnu et hjem. Det helt specielle ved Sørens museum er, at man kan tage alle ting i hånden og undersøge det.
Søren Welling var ikke medlem af folkekirken. Men han byggede selv en kirke for som han sagde når der er en kro skal der også være en kirke. Da han døde blev han bisat fra sin egen kirke.
Maleri og vægbillede af Søren Welling. Næsten ens motiver. Welling var meget imod banker, da han mente rente kun var til for at udbytte folk. Sørens tekst til billedet de to torsk lyder "Værdier ødelægges daglig, bevidst og sindsygt for at få højere priser og bevare et sindsygt pengesystem. Medens folk sulter til døden overalt."

Arvingerne ønskede efter Sørens død, at det hele skulle jævnes med jorden. Men en frivillig kreds fik heldigvis reddet dette unikke museum. En af de frivillige fortalte mig, at stedet for et par dage siden havde haft besøgt af nogle spøgelsesjægere, der havde prøvet at komme i kontakt med Søren. Det skulle blive til en udsendelse d. 11. april i TV-Syd 2011. Jeg har selv mødt Søren, da han levede og var til en af hans prædikener fra kirken, hvor talte mod bankerne og krig.
Lindtrup Kirke tæt ved Welling museum og Estrup herregård, i dag i privat eje. Landevejen går tværs hen over gårdspladsen og bygningerne minder om renæssance-stil.
Ved Skibelund krat er en restaurant og en mindelund med sten så langt øjet rækker om det tabte og til dels genvundne land mod syd. Her er sten af store danske lokale mænd bl.a. Poul La Cour - vindmøllernes fader. Jeg vil ikke trætte jer med inskriptioner, men blot sige det skal opleves, hvis man er her. Der er også udsigt til Kongeå dalens frodige marker.
Magnus stenen til højre er et unik dansk stykke stenhugger arbejde. Igen kunne jeg høre ravnen, da jeg kiggede op kunne jeg se en ravnerede og en sort fugl der lettede og fløj mod øst.
Sønderskov Slot i lunt forårsvejr. Denne gang havde museet åben, så jeg fik tid til at komme ind og fordybe mig.
Den gådefulde Malt runesten. Da jeg lægger hånden på stenen, forstår jeg lidt mere af inskriptionerne og hvorfor Odins ravne vækkede mig i går morges. Mon jeg ikke en dag får løst hele gåden på stenen.
Rummene er meget flot restaureret. Slottet var meget faldefærdig på et tidspunkt og man overvejede endda at rive det ned. Man har afdækket fine vægmalerier og billeder. Her over til venstre slottets smukke havestue.
På første sal er flere mindre rum med hver sit motiv valg.
I rummet her er gengivet billeder fra en bog med den græske sagnhistorie. Om en ung mands dannelsesrejse. Billederne blev brugt til at danne unge adelsmænd til det tillidsfulde hverv som ledere.
På billedet til højre kan man se en firkant. Det er et skib der er blevet skåret ud af vægmaleriet på et tidspunkt slottet stod tomt og uden opsyn.
Lørdag aften skulle vi have noget godt kød med en salat af bl.a. vilde skvalderkål. Det vender jeg tilbage til på et andet tidspunkt. Det var jo et fantastisk vejr med 15 graders varme indtil midnat.
 

 

Til toppen