Jagten på slægtssagaen oktober 2015

Nye oplysninger til slægten Drescher fra Als.

Forside
 
  På Årø turen med PUCK fandt jeg tilfældigvis en fjern slægtning, der har kastet lys over dele af min slægt. Sagaen begynder således:
16. januar 1844 i den unge dronning Victorias 7. regeringsår. Da mørket falder på i et stormpisket hav i den engelske Kanal lænser min flere gange tipoldefar Kaptajn Hans Michael Drescher for rebede mæssejl. Næste morgen sås barken igen stadig lænsende på samme kurs, som intet var hændt. Og dog, nu over hundredeoghalvtres år senere, dukker en gammel snavset papirlap frem af et lige så gammelt fløjsforet etui, i hvilket ligger en forlængst glemt guldmedalje. På lappen står med stadig læsselige gotiske bogstaver følgende: »Den 16. januar 1844 kl. 23.30 blev 11 mand reddet fra den af en amerikaner oversejlet brig ROWLAND HILL. Dagen efter blev de landsat i Dover. Medaljen fik min forfar af den engelske regering for sin heltedåd denne nat.
Barken »Caroline Amalie« i den engelske Kanal. 
Vi besøger Als fordi jeg skal finde lidt fakta om min slægt Drescher. Bl.a. skal se den maritime udstilling på Sønderborg Slot og besøge biblioteket. Vi overnatter på den gratis autocamperplads ved slottet. Her er endda mulighed for at tømme potten og ringer man til havnefoden, kan der sikkert også købes strøm.
Samme aften er der et stort flot lysshow om 1864 på en af slottets mure. 
Udsigten over havnen mod byen er meget stemningsfuld.
Dagen efter kører vi mod Nordborg. Her stammer min slægt fra og har haft sin gang bl.a. på slottet herover. Der er igen gratis autocamperpladser midt i byen.
Da Enkehertuginde Henriette Augusta af Glüksburg flyttede til slottet i Nordborg i 1760'erne flyttede Hofintendant (Hoflæge) Christian Gottfried Drescher 1731 - 1778 med. Denne forfar var født i Schlesien, et fyrstendømme i det nu sydlige Polen på grænsen til Tjekkiet. Her kan slægten føres tilbage til 1650'erne.
Schmiedeberg i Schlesien hvorfra slægten stammer. Man beskæftigede sig bl.a. som linnedvævere.
Lokalhistorisk Arkiv i Nordborg holder til i denne flotte bygning.
Jeg besøgte også biblioteket og fandt denne forfar. Han har pant i et skib han også var kaptajn på.
Da Enkehertuginden og min forfar døde samme år ville min tipoldemor Maria Cattharina Drescher  ikke bo på det forfaldne slot. Hun rev en fløj ned og byggede Tontoftgaard i Nordborg. Bygningen herover, avlsbygningerne er senere brændt. En sjov historie er: Da min tipoldemor skulle forhandle om salget af resterne af Nordborg Slot samlede hun de købedygtige mænd i hendes dagligstue og forhandlede hele natten, der blev røget så mange cigarer, at kanariefuglen om morgenen faldt død om og handlen blev afsluttet til min tipoldemors fordel.
Tontyoftegaard ligger få meter fra Nordborg Kirke.
Et nyere familiegravsted på kirkegården.
Briggen CHICO. Mine kaptajn aner sejlede en del på Kinakysten. Martin Drescher var bl.a. en af de første der sejlede op af Yangtzefloden til Hankow. Efter 1864 ebbede kaptajnerne langsom ud, da de ikke ville sejle for Preusserne. Hans Michael Dreschers kone Catharine Marie Ottilie Drescher skrev flere dagbøger. Bl.a. en jeg har i kopi "Rejsen til Kina" 1870 - 1871. Der er så enden på en spændende slægtstur til Als.
 

 

Til toppen